Kunde og samarbejds
partner

For at styrke deres brand søgte C-Solution en overordnet forbedring og ønskede en hjemmeside, der på en overskuelig måde kunne formidle deres kernekompetencer og specialområder.

BiggerBrand har påtaget sig ansvaret for en omfattende optimering af C-Solutions sociale medieprofiler, hjemmeside samt diverse projektcases. Samarbejdet er en kontinuerlig proces, hvor vi fungerer som tætte samarbejdspartnere, og vores indsats er fuldt integreret, da C-Solution har outsourcet deres marketingfunktion til BiggerBrand for at sikre en sammenhængende og effektiv strategi.

Marketings afdeling for C-Solution

Føler du dig inspireret?

Connect